روش های درمانی

آذر ۲۱, ۱۳۹۷
مگنت تراپی

مگنت تراپی

مگنت تراپی یا مغناطیس درمانی یکی از مدالیته های درمانی پرکاربرد در فیزیوتراپی است که امروزه در کلینیک های فیزیوتراپی بطور گسترده مورد استفاده قرار می […]