بیماری های دست

اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۷
سندرم تونل کارپال و درمان آن با فیزیوتراپی

سندرم تونل کارپال و درمان آن با فیزیوتراپی

سندرم تونل کارپال سندرم تونل کارپال (CTS) عارضه ای شایع است که با درد و بی حسی مچ دست و انگشتان دست مشخص می شود. فشردگی […]